Mutlifunkční objekt z jednoho stromu

Myšlenkou díla, je úplné využití jednoho stromu. S úctou k přírodě tak byl co nejšetrněji vzhledem k okolí pokácen 30 metrů vysoký strom Tulipánovníku (Liriodendron tulipifera). Ze stromu je využito téměř vše. Největší část – kmen s korunou, je umístěn horizontálně na jedné podpěře a malém kiosku. Na kmeni, je umístěno šest různě velkých houpaček. Jejich sedáky jsou rovněž vyrobeny ze dřeva stejného stromu. Zbytek stromu dále slouží jako prolézačka pro děti. Z paty kmene je vyrobeno několik stolků a židlí, k nimž je skrze kmen přivedeno osvětlení v podobě svítících špalíků.

 Mutlifunkční objekt z jednoho stromu Mutlifunkční objekt z jednoho stromu          

Kůra které byl strom zbaven po celém svém povrchu našla využití v podobě obložení kiosku, jehož konstrukce je tvořena také částmi kmene. I když se může zdát, že takto využitá kůra má jako obložení jen dočasný charakter, projektanti uvádějí, že na stěně i přes povětrnostní podmínky vydrží okolo 80 let.

Strom je možné ale i ochutnat. Z ostatní kůry a dalších částí rostlin byl extrahován sirup, jenž je prodáván v kiosku. Ten je samo sebou vyzdoben suchými listy a květy ze stromu. Využity jsou i zbytky dřevní hmoty rozdrcené na štěpku a rozsypané jako dopadová plocha pod houpačkámi. Pro úplnost je nutné dodat, že i tak jsou na místě obsaženy další materiály. Základy tvoří betonové patky a několik opěrných trámů. Použity jsou i ocelové skruže a skleněné okno. Všechno ostatní je vyrobeno výhradně z hmoty stromu.

Kiosek z jednoho kusu kmene  Hříště z jednoho stromu  liriodendron tulipifera Tulipánovník

Hřiště se nachází v přírodním parku Virginie B. Fairbanks Art &Nature Parku, jež je součástí města Indianapolis v USA. Tulipánovník je mimo jiné také symbolem tohoto státu. Realizace byla dokončená v roce 2012 podle projektu švédského architektonického studia Vision Division. Architektům šlo nejen o to jak efektivně využít celý strom. Za cíl si především kladli, jak ukázat environmentální myšlenku v praxi.                                                    

Přírodní materiály jsou unikátní, proměnlivé, zdravotně a ekologicky nezávadné zdroje, které lze chytře využívat. Jaké máte ve své blízkosti vy a jak je možné je využít?

Autor článku: Ing. Jan Waldhauser  janwaldhauser.cz rostouciobrazy.cz

Zdroj:  Visiondivision r.n, Artbabble 2012, Arch daily 2012 

Mutlifunkční objekt z jednoho stromu  Šetrný zběr  Svítidla z kůry  Loupání kůry

 

 

 

 

 Schematický obrázek využití kmene