Skrytý kamenný ještěr v Parku Podvinní

Kamenný ještěr dlouhý 65metrů vinoucí se částí Prahy. Věděli jste o něm? Běžte se na něj podívat do Vysočan.

Kamenný ješter hlava


Dětská rybářská chatrč

Domek postavený z vysloužilých prken a toho co řeka naplavila. Vybudovaný tak aby svou velikostí přesně padnul dětem a nedospělým. Dětská rybářská chatrč stále těší děti v mateřské školce v Břeclavi.


 


Přesazen - Landscape festival 2020 Praha

Velká část vegetace, kterou můžeme ve městě vidět, především v ulicích a na náměstích je za svůj život ve školkách několikrát přesazena než skončí na určeném místě. To...

Rostoucí kostka

Využití odpadního materiálu nebo nejméně kvalitního recyklátu pro hospodaření s dešťovou vodou. Přímo tam, kde to kuli zpevněným povrchům není možné. Jedna z možností jak využívat principů cirkulární ekonomiky a hospodaření s dešťovou vodou v praxi.