Stočné

Stočné

Instalace v rámci Landscape festivalu 2022 - Ne/využitá nádraží

Kolik vody tu vlastně proteče?

Plocha části střechy svedena tímto okapovým svodem, má velikost zhruba 160m2 (0,016ha). S průměrným ročním úhrnem srážek 500 (350) mm, tudy do kanalizace proteče okolo 80m3 dešťové vody za rok. Zhruba stejné množství vody by naplnilo vnitřek kloubového autobusu až po strop.

Zastavěnost Palmovky se pohybuje okolo 15,2%, to znamená, že jsou zde celkem 3,7 ha ploch, z jejichž střech musí být někam srážková voda odvedena. Zejména ve starších zástavbách je tato voda v drtivé většině svedena do kanalizace. Stejná voda, jakou často potřebujeme pro vegetaci nebo letní postřik cest.

To je spousta vody. Pokud bychom ji dokázali efektivně redistribuovat v okolí, významně bychom dokázali přispět k efektivnímu hospodaření s dešťovou vodou.