Záhon z Ostravy

 

Propojit Ostravu v jednom záhonu? Ukázat jí jako jeden celek? Z každé její části vzít kus z ní a potom jí stejně poskládat ve velkém vyvýšeném záhonu! To je Záhon z Ostravy. Záhon jako 5000krát zmenšený model města ale i sukcese, která by v něm proběhla. Do ortofoto mapy Ostravy je vložena čtvercová síť o rozměrech 8x8 čtverců (1čtverec= 3km2). Z každého čtverce v této mapě je vzata část země, spolu s dalším materiálem včetně rostlin, a uložena do odpovídající části záhonu o ploše 40*40cm.
Mapa a záhonVyplněné dílky záhonu  Záhon a sezení


Po straně záhonu naleznete písmena a souřadnice, pomocí kterých můžete dohledat lokalitu.

Z každého čtverce, místa v Ostravě, byla pořízena fotografie při sběru materiálu. Po stranách lavice jsou vypálena písmena a číslice, pomocí kterých je možné identifikovat přesný segment dané části Ostravy.

Celý záhon je 5000x zmenšený model Ostravy. Dílo je proto umístěno v Nemocnici. Pro Návštěvu ale i pobyt těm, kteří jsou v nemocnici vázáni. Právě ty odpoutá pohled na celou Ostravu z ptačí perspektivy od jejich každodenních myšlenek. Jak v prostoru, tak i čase. Sukcese je přírodní pochod pomalu léčící krajinu. Její pozorování je tak nabídnuto nejblíže těm, kteří se lečí také.

 

      Lokality, kde byla odebrána půda.


Foto z realizace:

   

      
 

Autor: Ing. Jan Waldhauser janwaldhauser.cz janwaldhauser.cz

Za výborné zázemí, které mi bylo při práci na objektu velkou oporou děkuji rodině Starých.