Stočné

Kolik vody tu vlastně proteče?

Instalace v rámci Landscape festivalu 2022 - Ne/využitá nádraží